[Neu nguai bi tning Yem My , Co Doc ciia ke khac. Nen dung Tarn Phan Duyen] - Giải pháp công nghệ

đọc:41409thời gian:2024-07-20 09:49:29

[Neu nguai bi tning Yem My , Co Doc ciia ke khac. Nen dung Tarn Phan Duyen] - Giải pháp công nghệ

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-20 09:49:29

Neu nguai bi tning Yem My , Co Doc ciia ke khac. Nen dung Tarn Phan Duyen

[Neu nguai bi tning Yem My , Co Doc ciia ke khac. Nen dung Tarn Phan Duyen] - Giải pháp công nghệ

dat 9 16 niia than the ra, hirong ve Diic Phat cung kinh dinh le va xuong len rang: "Ta la,Kinh Tick] noi la: "Quy Tu Mau co ba nguai con trai, con truang ten la Duy Xa Van,

Ca. Trong do Bach Ma Cap Ca Lap la ten noi tieng cua Ban Ton Tai Bao.,dan An Do con tha phung Ngai qua danh xung Kubera-vaisravana vai nhieu hinh

Luc ay Due Phat bao Dia Than, Cong Due rang:"Lanh thay ! Cac ong vi lgi ich,bau Phat, Phap 9 Tang, lai them suy tu khong gian doan ve Ty Sa Mon Thien Vuang va

Tam Muoi Gia Hinh la: Dan Noa (Cay gay co dau nguai).,Thien, Nan De Ty Tai Thien (Nandikesvara), goi don gian la Thanh Thien, Thanh

dan An Do con tha phung Ngai qua danh xung Kubera-vaisravana vai nhieu hinh,Ton Hinh: Than mau thit do. Co khuyu tay phai de long ban tay tren dui phai.

Tổng cộng có 51908 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng