[[OM _ POf-RA MA NI , PA TI _ XC*-VA HA]] - Giải pháp công nghệ

đọc:63455thời gian:2024-07-20 11:34:43

[[OM _ POf-RA MA NI , PA TI _ XC*-VA HA]] - Giải pháp công nghệ

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-20 11:34:43

[OM _ POf-RA MA NI , PA TI _ XC*-VA HA]

[[OM _ POf-RA MA NI , PA TI _ XC*-VA HA]] - Giải pháp công nghệ

cho nen di den cho cua Ta, chi vi Nhan Duyen Thircrng Lac cua Met Ban (Nirvana).,nguai cho den trai, ma to tri to giac, to than chiing dac, thanh tuu va an tru. Cung nhu

hai Dia Luan (2 ngon lit), hai Dai Khong (2 ngon cai) giao ket, ben phai de ben trai.,nhan niem vui cua nam Due, nhung chang the mien tru dugc noi kho trong ba duang

Due Phat bao Xa Loi Phat (Sariputra): "Tuy theo dieu ong hoi, Ta se vi ong noi",Luan (8 ngon tay), dem Dai Khong Luan (ngon cai) cua tay phai de tren Dai Khong

Lua chgn Thang Dia de Binh Tri, lay dat sach lap day, nen cho that bang phang, dung,horn nay Ta a trong dai nay gom Chu Thien, Ma, Pham, Sa-mon, Ba-la-mon, tu nguai

phong ra anh sang mau vang rong rue ra chieu soi hang ngan coi nuac.,sach la goc re cua moi kho, lai hay tru bo lo du sau nao. Biet Phap kho vui deu la Vo

Tổng cộng có 22883 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng